Kirkels Internet Marketing
Image default
Internet marketing

Wat is loopbaanbegeleiding?

Wat is Loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding is het begeleiden en adviseren bij het maken van loopbaankeuzes. U bekomt prive begeleiding  waarbij de loopbaanbegeleiders gesprekspartner voor u zijn. Loopbaanbegeleiding bied u inzicht in uw kansen, drift, talenten, motivatie en plaats op de arbeidsmarkt. Welke fasen moet ik zetten om de propere betrekking te vinden? Wat is mijn toewijding? Hoe benut ik mijn talenten optimaal. Een uitkomst op deze vraag bekomt u doormiddel van loopbaanbegeleiding. Een cursus loopbaanbegeleiding is geschikt voor werkenden, ondernemers en carrièremannen- en lady´s.

Voor wie is Loopbaanbegeleiding?

Bent u ontslagen of zit u in opzeggingstermijn? U weet niet waar u op moet solliciteren. Of uw wordt niet uitgenodigd op sollicitaties. Met loopbaanbegeleiding kunt u dit aanpakken.

Ontslagen of in opzegtermijn?

U begeert bevordering maken of over een aantal jaar. En hoe kunt u uw leiderschap overtreffen of andere competenties. Met loopbaanbegeleiding kunt u hier iets aan doen.

Carrière

Ondernemers

Ik heb moeite om mijn personeel te motiveren, ik heb het gevoel dat ik er alleen voor sta en ik schuif de vervelende taken voor me uit. Herkenbaar? Met loopbaanbegeleiding kunt u hier iets aan doen.

 Heeft u een vorm van autisme?

Mensen met een vorm van autisme/ADD/ADHD of gedragsproblemen ondergaan zichzelf prettig tijdens de loopbaantrajecten. De informele omgeving, de heldere rangschikking en de vele locaties dichtbij uw woonplaats zorgen daarvoor. De betrokken en persoonlijke begeleiding van de loopbaanbegeleiders draagt bij aan dat prettige gevoel.

Waarom loopbaanbegeleiding?

is erop gericht om u te bijstaan bij wisselingen in uw leven. Heeft u moeite met wisselingen in uw werk of carrière? Raakt u de balans kwijt tussen uw baan- en privéleven? Loopbaanbegeleiding kan u voorzien van advies. Dat raad ondersteunt u bij het vinden van een uitkomst op uw vraag. Kortom, met de aandacht loopbaanbegeleiding lost u het hersenbreker op. Enkele pluspunten van loopbaanbegeleiding zijn: gunstig met loopbaancheques, een traject brengt antwoorden op en beter in uw schoeisel staan.

Loopbaancheques

Met de loopbaancheques krijgt u betaalbare loopbaanbegeleiding. Tijdens het loopbaantraject gaat u bijeen met de loopbaanbegeleider kijken naar uw loopbaanvragen. Tevens verkrijgt u inzicht in uw positie op de arbeidsmarkt en wordt er gekeken naar het belang van de verhouding tussen uw ambt- en privésituatie. De jobcheques zijn een elektronisch betaalmiddel voor professionele loopbaanbegeleiding . De jobcheques zijn beschikbaar gesteld door de Vlaamse overheid.

Hoeveel kost loopbaanbegeleiding?

 

8 uur loopbaanbegeleiding kost slechts €80,-  In totaal stelt de Vlaamse overheid 8 uur professionele loopbaanbegeleiding beschikbaar. Het normale tarief van twee loopbaan cheques is € 1100,-. De Vlaamse overheid betaalt het verschil voor u en neemt € 1020,- voor hun rekening.

 

Betrekking test

Heeft u behoefte aan joboriëntatie? Is dit de gepaste ambt voor u? Heeft u behoefte aan inzicht loopbaanbegeleiding? Gaat het de beste kant op met uw carrière? Indien u vragen heeft over uw carrière, dan biedt loopbaanbegeleiding inzicht.

Hoe ziet een jobbegeleidingstraject eruit?

Stap 4

Loopbaanbegeleiding is een individueel traject  bij een vestiging bij u in de buurt. De stappen van het proces:

Einddoelstellingen evalueren
Wisselingen doorvoeren

Kennismaking met uw loopbaan trainer
Uitleg methode
Verwachtingen en beweegredenen bepraten
Doorspreken van leer- en werkervaringen
Doelstellingen bepalen
Doe-opdrachten opzetten

Stap 2

Heeft u na het jobcoachingtraject nog vragen? Neem gerust contact op met uw trainer voor een kosteloos nazorggesprek. Daarin kijkt u gemeenschappelijk met uw instructeur welke fasen u verder kunt nemen.

Intakegesprek – Wat kunt u  van Loopbaanbegeleiding verwacht?

Afrondingsfase – Hebben we de doelstelling behaald?

Werkfase – Hoe is uw plaats op de arbeidsmarkt?

Terugkom-moment waarbij u gemeenschappelijk een Persoonlijk OntwikkelingsPlan opstelt (POP). Een POP-plan is gericht op de lange termijn. Enerzijds stelt u doelen voor dit jaar, anderszijds kijkt u ook voorts.
Reflecteren genomen acties, hervormingen, verbeterpunten.

Reflectiefase – Heeft de loopbaanbegeleiding inzicht geboden?

Stap voorwerpen

Cheque besteld; hoe nu verder?

Hoe zien jobcheques eruit?

Geldigheidsdatum. Dit is de datum waarvoor het eerste geregistreerde gesprek moet plaatsvinden. Als u te lang wacht (langer dan 3 maanden) en de geldigheidsdatum verstrijkt, wordt het individueel inbreng automatisch terugbetaald. U blijft recht op Loopbaanbegeleiding houden. Weer uw loopbaancheques aanvragen? Dat is mogelijk.

Heeft u er wel recht op? Dan ontvangt u van de firma Edenred een acceptgirokaart voor € 40,- via uw mail of post.

Als u geen recht op heeft, dan ontvangt u een mail of brief met de reden waarom uw petitie is geweigerd. Wenst u extra info? Neem dan contact op met een van onze kantoren om een afspraak te maken voor kosteloos startgesprek.

Zijn de loopbaancheques fiscaal aftrekbaar?

Wat indien mijn jobcheques vervallen zijn?
Geen nood. Wanneer u uw loopbaancheque niet gebruikt voor de geldigheidsdatum wordt u geld automatisch teruggestort op uw rekening en behoudt u uw recht op de loopbaancheque.

Heb ik recht op jobcheques als ik in mijn opzeggingstermijn zit?

Op het ogenblik dat u in uw opzeggingstermijn zit, kan u uw jobcheques bestellen. Wanneer uw opzegtermijn verstrijkt, is het niet mogelijk om jobcheques te reserveren. Tevens heeft u recht op loopbaancheques tijdens uw tijdsduur van verbrekingsvergoeding.

 

Stap 3. Bezorg de loopbaancheque bij een loopbaanbedrijf. (mail of uitgeprint meenemen).

 Wat indien ik mijn betrekking cheque kwijtraak?

Geen nood. De cheque is gepersonaliseerd en uniek. Indien u de loopbaancheque ongebruikt laat, vervalt deze na 3 maanden. Het geld wordt teruggestort. Het recht om een loopbaancheque aan te vragen behoud u.

http://ucareloopbaanbegeleiding.be/2015/10/de-10-taalfouten-waardoor-uw-cv-direct-de-prullenbak-ingaat/