Kirkels Internet Marketing
Image default
Bedrijven

Wanneer ben je aan het participeren?

Je kent het woord misschien, maar wat is participeren precies? In principe ben je aan het participeren wanneer je aan iets meedoet, wat dit dan precies is maakt niet uit. Sta je op het veld met een bal, dan doe je mee aan een voetbaltraining. Je bent aan het participeren. Feit is dat participatie een erg breed begrip is en het op veel verschillende manieren kan worden gebruikt. Een veelgebruikte term is arbeidsparticipatie, deze term wordt gebruikt als iemand werkt in een bepaalde branche. Er zijn veel verschillende vormen van participatie; maatschappelijke participatie, economische participatie, politieke participatie en sociaal-culturele participatie. Men kan bij deze verschillende onderdelen kijken hoe actief iemand is in de maatschappij. Alle vormen van beleid waar een of meerdere burgers bij betrokken zijn, is participatie.

 

Sociale participatie

Sociale participatie is een onderschatten vorm van omgang en zorgontneming. Sociale participatie komt vaak voor als het aankomt op het onderhouden van relaties en vriendschappen. Dit kan al iets simpels zijn als bij elkaar op bezoek komen, een kopje thee drinken of een gezamenlijke wandeling maken. Ook is dit van onschatbare waarden voor de gemeente. Niet alleen omdat ouderen er ontzettend mee geholpen worden, ook vanwege het feit dat een gemeente er daadwerkelijk hechter van wordt. Dit is voor jou ook belangrijk. Als inwoner van de omgeving wil je toch wel dat er een vrolijke en positieve sfeer hangt? Op deze manier kun jij ook prettig wonen en kan iedereen goed met elkaar overweg.

 

 

De mening van de burger is goud waard

Er bestaat ook iets als burgerparticipatie. De naam zegt het eigenlijk al. Het betekent in principe het meedoen van de burger. En dit is niet zomaar meedoen. Je hebt in dit geval echt iets te zeggen als het gaat om gemeentelijke kwesties. Dit gebeurd door middel van peilingen. Een burgerpeiling is een soort vragenlijst en onderzoeksmethode voor een inwonersonderzoek. De vragen in de burgerpeiling hebben betrekking op vier belangrijke maatschappelijke thema’s namelijk het leefklimaat, welzijn en zorg, de relatie tussen inwoner en gemeente en de directe dienstverlening.  

https://www.gemeentepeiler.nl/participatie/