Stel alle vragen over Wajong banen aan de specialist

U weet van Wajong banen af, maar hoe kunt u Wajongers inzetten in uw organisatie? Hierop weten ze antwoord bij WerkgeversServicepunt West-Brabant. U krijgt uitleg over de verschillende diensten en regelingen. Evenals de doelgroep en voorwaarden van de participatiewet, de wet die de inzet van Wajong banen mogelijk maakt. Des te fijner, want u heeft maar één partner nodig aan wie u al uw vragen kunt stellen. En diezelfde partner brengt u ook graag in contact met enthousiaste jongeren die u voor deze banen in kunt zetten.

Wat is nou eigenlijk de doelgroep van de participatiewet?

Heeft u wel eens gehoord van de Wajong, Wajongbanen en de Participatiewet? Verdiept u zich hier eens in, u kan er veel aan hebben. De mensen die onder de participatiewet vallen zijn jongeren met een handicap, mensen met een bijstandsuitkering en mensen met een indicatie Wet sociale werkvoorziening. Ok, nu denkt u ‘wat heb ik hieraan voor mijn bedrijf?’ Allereerst haalt u zo een werknemer in huis die trouw is aan het bedrijf en die zijn of haar werk met enthousiasme doet. Niet omdat het moet, maar omdat het mag. En wat dacht u van het maatschappelijk verantwoord imago van uw bedrijf? Interessant, nietwaar? Neem daarom contact op met WerkgeversServicpunt West-Brabant.

Hoe u als ondernemer uw voordeel doet met de doelgroep van de participatiewet

Werknemers uit de doelgroep Participatiewet zijn te verdelen in drie groepen. Soms zijn het jongeren met een handicap die een baan zoeken. Het kunnen ook mensen zijn die nu in de bijstand zitten en die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De laatste groep bestaat uit mensen die in aanmerking komen voor sociale werkvoorziening. Ondanks de afstand tot de arbeidsmarkt willen deze mensen graag werken en dat schept trouw richting uw organisatie. En door WerkgeversServicpunt West-Brabant in te schakelen heeft u snel uw posities gevuld en maakt u gebruik van de subsidiemogelijkheden die deze banen u opleveren.