Outplacement en meer!

Wanneer heb ik recht op outplacement?

Om rechtsgrond te hebben op outplacement moet je op zijn minst 45 jaar oud zijn en mechaniek in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde leeftijd bereikt daarna heb je geen gewoonterecht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur geringer hierna de helft bedraagt van een voltijdse medewerker Wanneerje na je ontslag wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te penetreren moet zijn voor de markt.

Anciënniteit 

De anciënniteit betekenis is de periode dat u aaneengehecht bent aan een uitgesproken maatschappij. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen bij meer het bepalen van uw loon, vakantiedagen, rechten, verplichtingen,… Het komt herhaaldelijk voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen personeel die trouw zijn aan het organisatie, de onderneming, de gezindheid,…

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om ontslag te nemen honingbij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u dan te maken met het opzeggingstermijn. Daarin spelen een groot tal aspecten een rol, zo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

Het procesverloop

Ieder moeten en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je perfect georiënteerd op het vakgebied waar je werkend wilt zijn. Dit kan een andere vakgebied zijn of nog steeds hetzelfde. Binnen dit deel van het traject staat bijstand honingbij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je precies weer wat je competenties zijn, wat je huwelijksinzegening wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag onder je nieuwe baan. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief richting je nieuwe taak gaat.

Na het verwerkt van het dienstbeëindiging is het van urgentie om verder te gaan en te exploreren wat je behoeftes zijn en wat je zoekt binnen een nieuwe beroep. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij prive breid uit. Andere hulpmiddelen kunnen alhier daarnaast van uitvoering zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen in het specialisme waar jij werkend wilt zijn uit een tijdje.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer valuta een nieuwe werk Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaar geleden getekend in Amerika En daarop kwam het geëindigd gewaaid aansturing Nederland, België en meer en meer Europese neerdalen. Intussen is Outplacement niet meer kwijt te denken over het bestaande stelsel. Ten je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement procesverloop responderen en die gaat ten volgt: Verwerk van het ontslag, Het verkennen van wensen en competenties en sollicitatie begeleiding.

Nieuwe eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden ten bedienden. Het verschil tussen alletwee kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer zeeroute elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheidte midden vanarbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die verafgelegen af elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor elk Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers ten personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden in het eenheidsstatuut.

Waarom outplacement van Ucare

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de plakband te middelpunt van de werkgever en personeel niet uitstekend is of ten er geen confidentie meer is. Het kan daarnaast zijn dat het bedrijf bankroet gaat en dat de personeel of talrijke weeknemers zonder arbeid komen te zitten. Ook bezuinigingen horen onder dit, daarnaast wel collectief ontslag genoemd.