Kirkels Internet Marketing
Image default
Zakelijk

Hoe versterkt ERP uw HRM?

Elke organisatie met personeel komt ermee in aanraking, Human Resource Management. Personeel is een zorg. De processen die te maken met HRM moeten zorgvuldig worden uitgevoerd. ERP-software helpt bedrijven om hun processen te verbeteren.

Juist met name personeelsmanagement profiteert van ERP-software. Wij willen de belangrijkste functies laten zien in de personeelsmodule, oftwel HRM-module genoemd. Optimaal gebruik van personeel voor het omgaan met bedrijfsprocessen en ook het kunnen opvangen van onvoorspelbare problemen is de centrale uitdaging geworden voor de HRM-afdeling binnen elk bedrijf.

Tegelijkertijd is het belangrijk om betrouwbaar en gekwalificeerd personeel te vinden, de eigen opleiding te bevorderen en rekening te houden met veel wettelijke vereisten. De taken zijn divers en niet gemakkelijk om te beheersen. Op dit punt willen we de belangrijkste functies van een ERP-software voor HRM bekijken en de voordelen voor uw bedrijf uitlichten.

Functies van human resource management

Personeelsbeheer kan op veel gebieden worden geholpen met ERP-software. Door de holistische representatie van het bedrijf in het ERP-systeem kan personeelszaken ook de inzet van personeel holistisch plannen en implementeren.

Wij kijken verder naar functies van een HRM-module in een ERP-systeem en naar de praktische voordelen hiervan.

Competentiemanagement

Bij competentiemanagement is het de bedoeling om precies te kunnen uitlichten welke skills welke medewerker heeft. Op deze wijze is het mogelijk om te bepalen welke medewerker het meest geschikt is voor welke taken en waar het personeel het beste kan worden ingezet. Tegelijkertijd kunnen zwakke punten worden blootgelegd en gecompenseerd door middel van training en opleiding.

Als een medewerker op een bepaald moment uitvalt, kan direct worden bekeken welke medewerker over de nodige expertise en capaciteiten beschikt om minimaal een deel van de taken van de afwezige medewerker over te nemen.

Resources van het bedrijf digitaal in kaart brengen

In de ERP-software is het mogelijk om vast te leggen welke medewerker welk bedrijfseigen werkmateriaal heeft. Zulke bedrijfsmiddelen kunnen het volgende omvatten:

  • Laptop;

  • Harde schijven;

  • Automobiles;

  • Smartphones, etc.

Als een werknemer het bedrijf verlaat, is het mogelijk om direct te zien welke middelen hij moet overdragen en ook hoe deze kunnen worden verdeeld over de andere werknemers.

Historisch prestatie- en beloningsbeheer

In de ERP-software kan elke medewerker worden opgeslagen welke doelen hij in het verleden heeft kunnen bereiken, welke bonussen hem zijn uitgekeerd of dat hij ideeën heeft ingediend om het bedrijf te verbeteren.

Op deze manier kan niet alleen de ontwikkeling van de medewerker worden getraceerd, maar kunnen ook prikkels voor verdere betrokkenheid worden ontwikkeld.

Personeelsbeheer

De kern van HRM is zeker human resources management, waarbij alle administratieve zaken van uw personeel worden vastgelegd, beheerd en opgeslagen. Deze omvatten bijvoorbeeld:

  • Salaris;

  • Vakantiedagen;

  • Werkuren;

  • Ziektedagen;

Contracten of andere documenten met betrekking tot de betreffende werknemer kunnen hier ook worden gedeponeerd.

Selfserviceportaal voor medewerkers

Met behulp van een selfserviceportal kunnen uw medewerkers zelf veranderende informatie in het systeem wijzigen en aanvullen. Denk bijvoorbeeld aan een veranderend adres. Daarnaast kunnen ze het aantal resterende vakantiedagen bekijken of ook toegang krijgen tot informatie voor hun belastingaangifte.

Uitgebreide vakantiearrangementen

Met een functie voor vakantieregeling kunnen niet alleen alle vakantiedagen van werknemers worden bijgehouden, maar kunnen er ook bepaalde regels worden ingevoegd die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld niet een hele afdeling tegelijk op vakantie is.

Op deze manier kan de dagelijkse werking van het bedrijf en/of afdeling op elk moment worden gehandhaafd. Daarnaast kunnen ziektedagen, zwangerschapsverlof of onbetaald verlof er ook in terug te vinden zijn en onderworpen zijn aan deze regelgeving.

SAP, ERP-software

Er zijn veel ERP-systemen op de markt. Een daarvan is SAP. In het ERP-systeem zijn bijvoorbeeld de volgende afdelingen vertegenwoordigd: Financiën, Verkoop, Service, Inkoop en voorraad. Echter is SAP Business One altijd een maatwerk oplossing. Het syteem is helemaal in te richten aan de hand van uw bedrijf. Efficiënte en overzichtelijke bedrijfsprocessen, daar zorgt SAP voor. SAP zorgt ervoor dat uw personeel efficiënter samenwerkt, ook met eventuele partners.